VÄLKOMMEN TILL KRISKOM 2019
MALMÖ BÖRSHUS 5 DECEMBER

En mötesplats för dig som arbetar med kriskommunikation

KRISKOM 2019 är en konferens för dig som på något sätt arbetar med kriskommunikation. Ett område som idag är mycket aktuellt med tanke på nuvarande omvärldsläge och samhällets allt större krav på snabb krisinformation.

Under KRISKOM 2019 kommer vi dela erfarenheter med varandra utifrån inträffade händelser och kriser. Vi lyfter också fram exempel på hur man proaktivt kan arbeta med strategisk kriskommunikation. Utöver detta ges förstås även möjlighet till intressant nätverksbyggande.

Programmet för KRISKOM 2019 är under uppbyggnad och presenteras inom kort.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till KRISKOM 2019 kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på KRISKOM 2019 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.