KRISKOM 2018

Program


KRISKOM 2018 Program


11 OKTOBER 2018

09:00-10:00 Registrering
Kaffe serveras
10:00-10:10 Välkommen till KRISKOM 2018
Lina Miller - Region Skåne, Lina Andersson - Länsstyrelsen Skåne
10:10-11:30 Skogsbränderna i Sverige 2018
Lina Andersson - Länsstyrelsen Skåne
Ita Jablonska - Länsstyrelsen Skåne
Tracy Lorentzson - Länsstyrelsen Skåne
11:30-12:00 Uppbyggnad av totalförsvaret pågår - Hur kommer det att påverka oss?
Jan Bohman - Försvarsmakten Region Syd
12:00-12:30 Hur kan desinformation och fake news påverka offentlig sektor?
Henrik Agardh-Twetman - MSB
12:30-13:15 Lunch
13:15-14:05 Mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen
Maria Wernstål - Västra Götalandsregionen
14:05-14:30 Rollkort och åtgärdskort för kriskommunikation
Lina Miller - Region Skåne
14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:30 Medias ökande intresse för olyckor och kriser
Ewa-Gun Westford - Polis Region Syd, Jimmy Gottfridsson - Region Skåne
15.30-16.00 Röda Korsets uppbyggnad av krishjälp
Lasse Lähnn - Svenska Röda Korset
16:00-16.20 Avslutning och sammanfattning av dagen

KRISKOM 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till KRISKOM 2018 nu!

Läs mer

Föreläsare

KRISKOM 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

Program

KRISKOM 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

ERBJUDANDE

MEDVERKANDE FÖRETAG

Följande företag medverkar på utställningen under KRISKOM 2018

img/kk/slide_logos/flowscape.png
img/kk/slide_logos/cocrises.png
img/kk/slide_logos/4c.png
img/kk/slide_logos/bengt.png
img/kk/slide_logos/combitech.png

FÖRELÄSARE

Ewa-Gun Westford

Polisregion Syd

Ewa-Gun Westford är polisens pressinformatör i Region Syd. Hon har mer än 40 års erfarenhet inom pol...

Läs mer om våra föreläsare här